Διαδρομές στο βουνό

Κουμκό – Αλυφαντά – Μόρια

Μήκος : 35,8 χλμ.
Έδαφος : Ανηφορικός χωματόδρομος, πετρώδες μονοπάτι, βατά μονοπάτια .
Επίπεδο δυσκολίας : Μέτριο
Ανάλυση διαδρομής : Κουμκό – Αλυφαντά – Μόρια

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Μυτιλήνη – Αλυφαντά - Χάλικας – Κουμκό

Μήκος : 14,9 χλμ.
Έδαφος : Ασφάλτινα κομμάτια, ανηφορικός χωματόδρομος, βατό μονοπάτι.
Επίπεδο δυσκολίας : Χαμηλό
Ανάλυση διαδρομής : Μυτιλήνη – Αλυφαντά - Χάλικας – Κουμκό

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Αλυφαντά – Μόρια

Μήκος : 23,1 χλμ.
Έδαφος : Τεχνικά ανηφορικά και κατηφορικά μονοπάτια, Βατός χωματόδρομος.
Επίπεδο δυσκολίας : Μέτριο
Ανάλυση διαδρομής : Αλυφαντά – Μόρια

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Αλυφαντά – Παγανή – Μόρια

Μήκος : 20,4 χλμ.
Έδαφος : Βατός χωματόδρομος, σαθρά κατηφορικά μονοπάτια, τεχνικά ανηφορικά.
Επίπεδο δυσκολίας : Υψηλό
Ανάλυση διαδρομής : Αλυφαντά – Παγανή – Μόρια

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Μυτιλήνη – Αλυφαντά – Μόρια – Αρχαίο

Μήκος : 19,6 χλμ.
Έδαφος : πέτρινο μονοπάτι, νομές, τεχνικά ανηφορικά, γραμμή 2 Αρχαίο, πολλά σκαλιά.
Επίπεδο δυσκολίας : Μέτριο
Ανάλυση διαδρομής : Μυτιλήνη – Αλυφαντά – Μόρια – Αρχαίο

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Αλυφαντά - Ουτζά – Αρχαίο

Μήκος : 14,7 χλμ.
Έδαφος : Χωματόδρομος, τεχνικά μονοπάτια, αλματάκια και παιχνίδι στο Αρχαίο.
Επίπεδο δυσκολίας : Μέτριο
Ανάλυση διαδρομής : Αλυφαντά - ουτζά – Αρχαίο

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Αλυφαντά – Μόρια – Πηγή – Θέρμα

Μήκος : 58,5 χλμ.
Έδαφος : Ασφαλτος, χωματόδρομος, τεχνικά μονοπάτια, παρατεταμένα ανηφορικά.
Επίπεδο δυσκολίας : Πολύ υψηλό
Ανάλυση διαδρομής : Αλυφαντά – Μόρια – Πηγή – Θέρμα
Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Subscribe to this RSS feed

Translate

Greek Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish