Συμβουλές

Items filtered by date: Πέμπτη, 09 Φεβρουάριος 2023

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΚΥΠΡΟΥ

Ο πρόεδρος του Πο. Συ. Λέσβου Λασκαρίδης Ιγνάτιος και το μέλος Χατζέλης Μάνος, συμμετείχαν σήμερα 9/2/2023 σε συνάντηση διακρατικής συνεργασίας Λέσβου-Κύπρου που διοργανώθηκε από την Εταιρία τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου με στόχο την γνωριμία και συζήτηση με φορείς και επιχειρηματίες (εκπροσώπους) που σχετίζονται με το θέμα των Περιηγητικών διαδρομών και τις προβλέψεις της συνεργασίας μας με τη Κύπρο. Κατά την συνάντηση έγινε από κοινού αποδεκτό το πρόβλημα που υπάρχει όσο αφόρα την κατασκευή, την συντήρηση και την αξιοποίηση των μονοπατιών και τοποθετηθήκαν με καλές πρακτικές οι ομιλητές από Κύπρο και Λέσβο.
Σύνοψη της συνεργασίας:
Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας των περιοχών Λέσβου και Τροόδους Κύπρου στο πλαίσιο υλοποίησης Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER με μια ευέλικτη και άμεση συνεργασία των Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου και Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους.
Η συνεργασία των δύο περιοχών και ΟΤΔ βασίζεται στην αυξημένη σημασία που έχει η έννοια της περιήγησης και των περιηγητικών-περιπατητικών διαδρομών και μονοπατιών για την ταυτότητα της κάθε περιοχής και την φυσιογνωμία της και τις θετικές επιπτώσεις που μπορούν να υπάρχουν από την ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ποικιλομορφίας που παρουσιάζεται σε νησιωτικές περιοχές με ορεινά συγκροτήματα.
Και οι δύο περιοχές χαρακτηρίζονται από ορεινούς όγκους σε μια νησιωτική ευρύτερη περιοχή και στην αντίθεση που παρουσιάζεται στην κλασσική εντύπωση ότι τα νησιά αποτελούν προορισμό θερινής επισκεψιμότητας.
Και οι δύο περιοχές έχουν κοινά χαρακτηριστικά στην κουλτούρα και τον πολιτισμό, στην γαστρονομία, στο οικιστικό περιβάλλον με την παρουσία πολλών παραδοσιακών οικισμών που θα μπορούσαν να διασυνδεθούν και κοινών εθίμων και παραδόσεων που θα μπορούσαν να διερευνηθούν σε βάθος και να αναδειχθούν τα ενιαία χαρακτηριστικά τους όπως η γαστρονομία ο πολιτισμός, η θρησκευτική παράδοση και τα μοναστήρια κ.α.

Subscribe to this RSS feed

Translate

Greek Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish